CZ         EN
P U B L I K A C E, M E D I A


K N I H Y:

Ročenka architektury 2005, nakladatelství PROSTOR 2006 nejlepších 30 staveb za rok 2005 ve výběru Jana StempelaDomy, ČESKÉ BYDLENÍ nakladatelství PROSTOR 2007 77 nejlepších českých domů z let 1989 – 2006 ve výběru Dagmar VernerovéSlavné vily kraje Vysočina, Jan Sedlák a kolektiv nakl. Foibos 2008 známý cyklus slavných vil 20. století, které jsou doplněny o příklady řešení soudobé vily od Lucie Kavánové, nebo Luďka RýzneraSet in STONE, Rethinking a Timeless Material, Dirk Meyhofer, Braun Publishing AG, 2009, kniha v anglickém jazyce o významných kamenných stavbách od architektů z celého světa1000 x European architecture , Braun Publishing 2006 – obsálá publikace v anglickém jazyce (1034 stran, 5000 fotografií), dvoustranna věnovaná rekonstrukci Kotrčova mlýna
Č A S O P I S Y     O D B O R N É:

ARCHITEKT 12/2005
VELUX, Daylight architecture 2006
ASB, Architektura-Stavba-Bydlení 2/2006
Projekt 3/2006
Dům a Zahrada12/2012

Č A S O P I S Y    O S T A T N Í:

TÝDEN – Ročenka 2005
Reflex- Extra s přílohou Jiné domy - Ženy v architektuře 4/2006
Vesmír 12/2006
Mf Dnes, příloha o architektuře, Nedělní noviny
5+2 dny, 12/2012

V Ý S T A V Y:

20 after 20 ( 1989-2009), dvacet po dvaceti..... dvacet mladých architektů, dvacet let po revoluci vystavuje psí boudu jako symbol objektu, karikatura velké architektury
Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. , Praha 1, 17.11.2009 – 10.12.2009
Zastupitelství České Republiky v Berlíně 22.11.2010 – 11.12 2010
k příležitosti výstavy vydána stejnojmenná kniha