CZ         EN
IPO – Institut protikorozní ochrany
Horoměřice, Praha - Západ

Studie: 2009
Projekt pro úz. rozhodnutí: 2010