CZ         EN
Smuteční síň
pro Roudnici nad Labem

soutěžní návrh 8/2009


Předmětem soutěže byl návrh novostavby smuteční síně pro Roudnici nad Labem na určeném pozemku.

Návrh nakonec nebyl odevzdán. Vzhledem k nočnímu porodu našeho psa se nestíhal stanovený termín do 12h a zpožděné dodání o dvě hodiny bylo zamítnuto.
I tak to chodí v architektonických soutěžích...
I přesto si tohoto projektu velice vážím. Nosným momentem návrhu bylo vytvořit takový prostor, architekturu a místo pohřbu, které by bylo maximálně přívětivé , tak aby si pozůstalí odnášeli dobrý pocit z posledního rozloučení se svými blízkými. Tak aby věděli, že se rozhodli pro správné místo pro obřad a dojmy a vzpomínky na poslední rozloučení jim zůstaly přes veškerou bolest pozitivní. Pohřeb by měl prokázat úctu k tělu pozůstalého a pozůstalým dodat útěchu. Věřícím třeba naději na vzkříšení a ostatním důstojné rozloučení.
Když jsem se zamýšlela nad způsoby pohřbu ve různých kulturách, došlo mi že nejen tradiční země, ale i živly jako oheň a voda jsou pro některé nepostradatelné. Snad v té souvislosti mě napadlo obohatit o vodní prvek i smuteční síň. Dodat místu jistou univerzálnost, kde by si každý našel to své.
Z původní myšlenky obohacení se stávala myšlenka stále více nosná. Nadchla jsem se pro propojení místa obřadu s exteriérem. Proč mají pozůstalí koukat do prázdné zdi před sebou a trýznivě vnímat katafalk. Myslím, že efekty odjíždějící rakve kamsi do otvoru ve stěně jsou spíše traumatizující. Naopak pohled na vodní hladinu je uklidňující. Nemusí znamenat znovuzrození, ale dodává naději na další život bez milovaného člověka nebo třeba jen nechat volně plynout vzpomínky v průběhu obřadu. Je asi jedno, jak velké jezírko by v průhledu obřadní síně vzniklo. V létě kvetoucí, v zimě s omrzlým rákosím a sněhem- celoročně krásné. Dalo by se obohatit o další zeleň na pozadí a možná i do průhledu zakomponovat panoramata výhledu na České Středohoří. Nechat vzpomínky směřovat až kamsi do dálek... Toto vše nabízí pozemek pro smuteční síň v Roudnici. Je dostatečně veliký na zřízení parkovacích ploch, boční skryté přístupy pro manipulaci s rakvemi. Dostatečně velkou rozptylovou plochu pro pozůstalé.
Cihelná stavba má objektu dodávat důstojnost a řád a podtrhnout jeho funkci. V návrhu jsem dále pracovala se světlem – bočními proniky paprsků vynechanými cihlami. Vrchní osvětlení světlíkem, který by umožňoval pohled směrem k nebi.