CZ         EN


RD v Černoučku


projekt 2008

realizace 2009-2013


Dům se nachází ve vesnici na Podřipsku na zajímavé parcele v blízkosti malého borového lesíka, který byl osázen na ploše bývalého JZD téměř v centru vesnice kousek od kostela. Ve vzdálenějším panoramatu můžeme spolu s domem vnímat i rýsující se horu Říp. Výrazně obdélným půdorysem navazuje na patrové podélné domy, které jsou pro tuto vesnici typické, byť na tuto zástavbu přímo nenavazuje. Rozhodně si myslím, že pro vesnický dům je to vhodnější řešení, než rozložité bungalovy vznikající v nedalekém okolí dále od centra vsi. Výraz domu je oproti historii samozřejmě více moderní a současný, což si investor velmi přál. V dispozičním řešení také odráží soudobé vnímání prostoru jakožto vzdušné a přehledné spojení obytné části s kuchyní.

Dům se nachází v památkově chráněné lokalitě hory Říp s mnoha předepsanými prvky jako je např. červená sedlová střecha nebo omítaná fasáda. V době pořizování dokumentace nebyla přípustná ani střešní okna. Přisvětlování podkrovních místností bylo řešeno v úrovni nadezdívek, kde vznikla okna s parapety ve výšce 40 cm, což je úroveň židle. U rohového okna toto řešení nabízí možnost rozšíření parapetu a vytvoření posezení s vyhlídkou směrem do lesů sousedících s vesnicí. V době výstavby došlo ke zmírnění výše uvedených podmínek a dům pak bal doplněn o několik střešních oken. Dům je řešen jako 5+kk s garáží. Je vyzděn z tvárnic ytong. Vodorovné konstrukce jsou skládané ze stejného programu.