CZ         EN
Repase kanape

realizace: 2005

Jedná se o min. 50 let staré trubkové kanape, které bylo původně chromované. Vzhledem k velmi špatnému stavu kovu již nebylo chromování reálné obnovovat. Elegantní konstrukce bočních a zadního dílu však vykazovala značný potenciál na znovuvyužití. Konstrukce byla očištěna od rzi, vyspravena a byl proveden barevný nástřik v matovém střibřitěšedém odstínu.
Toto sofa bylo původně vybaveno matrací na drátěnce a sloužilo spíše k poležení. Nově mu byla určena funkce spíše sedačky a tak byly místo matrace navrženy - tři sedáky a tři opěráky, které byly ušity z tmavohnědé hovězí kůže.