CZ         EN
Dům s muzeem spisovatelky T. Novákové
Proseč u Skutče

Když se spisovatelka Tereza Nováková na sklonku života usadila v Proseči u Skutče, hledala tu především klid, pohodu, odpočinek a inspirace. V zahradě podél domu se tu scházely i ostatní „ženské spisovatelky“. Mám pocit, že nejen na fotografiích na stěnách tu jsou stále přítomny... Odpočinek tu hledají i potomci Terezy Novákové. Dům v původním stavu již nevyhovoval potřebám dalších dvou generací rodin a tak se rozhodli rozšířit ho o novou část místo původní stodoly a zároveň doplnit původní historický dům o nové sociální zázemí.
Dům zároveň vždy sloužil jako muzeum, které se otevíralo na dobré slovo především pro žáky z místních škol a mělo vždy pouze regionální charakter. Nejen proto jsme se rozhodli celý původní objekt ponechat bez dispozičních zásahů, oživit jeho původní barevnost, ponechat veškeré stopy lidové tvořivosti a malebnosti. I muzeum. To se sestává z původních pokojů s mobiliářem spisovatelčiným.
Ze severní strany se k domu přimklo nové „ moderní“ křídlo, které nahradilo původní suchý záchod a opravdu jen velmi nenápadně se vysunuje do zahrady. Ovšem dostatečně natolik, aby se skrze velká okna dala nasávat její atmosféra a hlavně, aby historický dům dostal nový prostor s dostatkem světla, který mu velmi chyběl.
Červený obklad skel navazuje na původní barevnost oken a okenic. Tato přístavba je zároveň spojnicí s novým objektem, který vyrostl na hraně pozemku a zároveň na půdorysné stopě původní stodoly. Tento dům se otvírá směrem do malebného dvorku. Dvorek byl oproti původnímu trochu zvětšen zbouráním původního přístavku – dílny. Její hraniční cihelná zeď byla nahrazena stěnou z průsvitného betonu a jihovýchodní slunce, které skrze ni proniká dodává dvorku jedinečnou atmosféru. Veselý červený obklad nového domu kontrastuje s jednoduchostí betonových panelů. Nový dům, který nahradil stodolu má maximálně otevřený prostor v přízemí vymezený pro scházení rodiny, v patře pak úsporné pokojíky. Jeho zvláštností je, že se pod ním nachází prostor se studánkou zaklenutý valenou kamennou klenbou. Její vodu rodina využívala po staletí a původně byla přístupná ze stodoly. Od začátku projekčních prací jsme ji toužili zanechat a nakonec se to podařilo zpřístupněním ze dvorku.
Dům je poněkud oddálen od hlavní komunikace prosečské. Má předsunutou předzahrádku a přivede nás k němu zatravněná cestička. Přístavby i novostavby si málokdo z ulice všimne. A tak to mělo být...

Projekt: 2006 -2007
Realizace: 2009-2014