CZ         EN
RD manželů Filipových v Radonicích

Projekt: 2011
Realizace: 2012-2014

RD v Radonicích je přízemní a je určen pro čtyřčlennou rodinu. Odráží náhled majitelů na bydlení, kdy jsou veškeré prostory v jedné úrovni a z pokojů lze procházet přímo na zahradu.
Dům je navržen na půdoryse protažené elipsy, která umožnila vymezit velký hlavní obytný prostor příjemných proporcí. Obloukové ukončení symbolicky navozuje rodinný kruh, místo, kde se členové rodiny potkávají, kde lze posedět u krbu. Ten svým elipsoidním tvarem koresponduje s tvaroslovím domu a stává se jakýmsi jeho středobodem. Je pomyslným ukončením podélné osy, která dále vymezuje paralelní linii komunikace – středovou chodbu, ze které se vstupuje do jednotlivých pokojů.

Dětské pokoje mají příjemnou, téměř čtvercovou proporci, na což byl při navrhování kladen důraz. Linie chodby je prosvětlena shora třemi světlíky s mléčným zasklením. Lomené světlo v centru dispozice vytváří pocitově příjemnou atmosféru. V této ose je veden také rozvod teplého vzduchu, který je distribuován pomocí ventilátoru z tělesa krbu.

Veškeré obytné místnosti jsou natočeny k jihu nebo východu. Jsou tedy osluněny a před nepříjemným přehříváním v létě je ochraňuje kšilt domu – betonová markýza. Ta se rozšiřuje u obývacího pokoje a vytváří zde prostor pro venkovní posezení s terasou, která je jakousi protaženou rukou obýváku. Kamenná dlažba je přechodem mezi trávníkem a vstupem do pokojů a podtrhuje přírodní ladění domu, kdy je v interiéru i exteriéru použito dřevo - dub, resp. modřín.

U vstupní části pak protažení střechy umožňuje kryté parkovací stání až pro dvě auta a je jakousi čistící zónou před vstupem do objektu. Střecha zároveň chrání modřínový dřevěný obklad, který je kotven do keramického zdiva. Veškeré svislé nosné konstrukce, tj. zdi i příčky jsou navrženy z keramických cihelných bloků. Dřevo je pouze obkladem. Střecha ve tvaru protažené elipsy je konstruována tak, že umožňuje vytvoření zelené střechy s extenzivním souvrstvím ze sukulentů a travin.